Ga naar inhoud

Te koop: appartement Westzijde 272N 1506 GJ Zaandam

Beschikbaar

Bezichtiging plannen

€ 899.000,- k.k.

For English see below!

Weelde aan de Westzijde in Zaandam
DIT FANTASTISCHE PENTHOUSE met lichte living, leefkeuken plus een volledige tweede keuken en badkamer op de bovenverdieping staat in alle opzichten garant voor een optimum in comfortabel én royaal wonen. Twee etages puur woongenot, met elk een eigen buitenruimte waarvandaan de blik zich richt op zowel het tableau vivant van de Zaan als naar de bouwhistorie van Zaandam. De hoofdslaapkamer kijkt uit op de kleurrijke Zaandamse skyline, met daarachter de torens van Amsterdam. Trouwens, de hiernaast gelegen als walk-in-closet gebruikte kamer heeft dat ook…

Dit vierkamer penthouse van bijna honderdtachtig vierkante meter woonplezier bevindt zich op de bovenste twee verdiepingen van een van de appartementsgebouwen in De Industrieel. Deze prestigieuze nieuwbouwontwikkeling aan de westelijke Zaanoever is nog maar twee jaar geleden opgeleverd. De nieuwste isolatienormen, dito installaties, waaronder vloerverwarming middels een lucht warmtepomp en elektriciteit met behulp van zonnepanelen, plus de individuele warmte-terugwin (WTW) brachten deze woning al naar een begeerlijk energielabel A+++. De lat lag dus al hoog. Bij de afwerking en inrichting is echter een zelfs voor ons als doorgewinterde makelaars nieuw niveau aan luxe bereikt.

Ingenieuze domotica waaronder airconditioning in verschillende ruimtes dient enerzijds het gemak van de bewoners en denkt aan de andere kant mee in efficiënt energiegebruik. De open keuken ademt maatwerk, met greeploze fronten en hoogwaardige inbouwapparatuur, waaronder zowel een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigfunctie en een Quooker. De met fraai visgraat belegde pvc-vloeren vormen tevens de warmtebron van dit tweelaagse penthouse, de wanden zijn strak en stralend wit gestuct. Matzwart, roestvast staal, pvc houtnerf en marmer zijn volledig met elkaar in harmonie, beschenen door de strategisch geplaatste inbouwleds. Dubbele openslaande deuren en vrijwel gevelhoge raampartijen met kiep- en draaifunctie zorgen voor licht en lucht. De woonverdieping, op de derde etage van het gebouw, bereikt een nieuwe high door achter de met dubbele wastafel en inloopdouche uitgeruste badkamer een infrarood sauna te plaatsen. Ontspanning verzekerd.

De topverdieping is nog iets groter dan de leeflaag eronder en kenmerkt zich door het lichte afschot van het dak. Nu is het gemak gericht op het gigantische dakterras met zicht op de Zaan. Hier stijgt de bewoner boven alles uit, ook qua wooncomfort want de aangrenzende binnenruimte is van slaapkamer omgebouwd tot een tweede keuken, compleet met inductie kookplaat. De op deze etage gelegen tweede badkamer, met inloopdouche, wastafel en wandcloset is qua uitstraling van hetzelfde kaliber als een verdieping lager. De grote overloopruimte leent zich uitstekend voor werk, gamen, hometrainen of de yogamat uitrollen. De T-vormige slaapkamer heeft twee nissen onder het dakafschot en rechte wanden richting de vrijwel glazen pui van de dakopbouw. Deze verdieping is uitstekend geschikt om teens en twens meer zelfstandigheid te geven, de au pair van de kleintjes in te laten wonen, inwonende zorg te ontvangen, mantelzorg te geven, of verre familie en vrienden een luxe logeerplek te bieden.

Dit penthouse is af. Vrijwel nieuw en meer dan compleet. Luxe afgewerkt en toegerust met geavanceerde apparatuur en installaties. Klimaat- en toekomstbestendig. Onbetaalbaar in de hoofdstad. Een kwartier verderop ineens binnen bereik. Wij leiden u heel graag rond!

Indeling:

Begane grond: ingang naar separate berging. Hoofdentree met brievenbussen en bellentableau. Centrale hal. Trappenhuis en liftinstallatie. Binnendoor naar separate L-vormige berging en parkeergarage met eigen plek, voorzien van laadmogelijkheid elektrische auto.

3e etage: gemeenschappelijke hal. Entree appartement. Hal met schoonloopmat. Vloer als warmtebron. Betegelde toiletruimte met wandcloset en fontein. Meterkast. Technische ruimte met installaties (WTW en mechanische ventilatie) en aansluitingen wasmachine en -droger. Betegelde badkamer met brede nis met inloopdouche, voorzien van plafond ingebouwde regendouche en glazen spatdeur, en dubbele wastafel met ladenmeubel. Tevens heeft de badkamer een infrarood sauna. Visgraat pvc vloeren, drempelloos doorlopend tussen loop- en leefvertrekken. Hoofdslaapkamer met dubbele lichtinval via manshoge raampartijen met kiep-/ draairamen. Walk-in-closet (mogelijkheid werkkamer of tweede slaapkamer), met dito manshoge raampartij. Diepe bergkast. Geheel over de woningbreedte uitgestrekte woonkamer met trapopgang naar volgende etage. Dubbele opendraaiende deuren met transparant Frans balkon en dubbele opensláánde deuren naar buitenruimte 1 (9 m2). Open keuken, maatwerk wall-to-wall, voorzien van hoogwaardige apparatuur en matzwarte, greeploze ladenfronten. dekton werkblad, voorzien van inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging en geborsteld stalen spoeldeel met Quooker. Ingebouwde stoom-oven, magnetron, warmhoudlade, coffeemaker, koelkast,dubbele dubbele vriezer en vaatwasser.

4e etage: eveneens belegd met verwarmde pvc-visgraatvloer: royale overloop, met kasten achter het knieschot. Tweede, eveneens geheel betegelde, badkamer met inloopdouche, wastafel en tweede toilet (wandcloset). 3e Slaapkamer met nissen onder het dakafschot en brede dakopbouw met manshoge raampartij. 4e Vertrek met greeploze keuken in wandopstelling, voorzien van spoeldeel en inductiekookplaat en koelkast. Openslaande deur in vrijwel geheel glazen pui naar groot dakterras (36 m2) met zicht op de Zaan en gericht op het zonnige zuiden.

Zaandam ligt op slechts een paar minuten sturen van de Amsterdamse ring A10. De Westzijde markeert de glorieuze tijd aan de Zaan. Koopmanshuizen en villa’s zijn gerenoveerd, monumentale fabrieken getransformeerd en bij dit proces openvallende locaties opnieuw ontwikkeld. De Industrieel is één van de meest prestigieuze nieuwbouwprojecten van de laatste vijf jaar, waarbij appartementen, stadswoningen en vooral de paar penthouses ook het hogere segment bedienen. De wandeling door het fotogenieke, veelbesproken Stadshart met de waterpartijen en gevarieerde gevels leidt al snel naar het NS-station. Hiervandaan vertrekt elke vijf minuten een Intercity richting Amsterdam, Alkmaar of Hoorn.

Zaandam is al ruim een decennium onvervaard en onstuitbaar in opmars. Als directe buurgemeente van Amsterdam wijkt nu ook de wat meer verwende eigenaar uit naar de Zaanstreek. Want hier is immers ook alles voorhanden wat het leven praktisch, gezellig, lekker en leuk maakt. Plus een flinke portie cultuur en nog meer natuur.

Bijzonderheden:

– PENTHOUSE MET INPANDIGE PARKEERPLAATS EN ZAANZICHT;
– woonoppervlakte 179 m2;
– inhoud 591 m3;
– berging (22 m2!) en eigen parkeerplaats (met laadmogelijkheid) in garage;
– gezonde en actieve VvE, maandelijkse servicekosten € 296,=;
– bouwjaar 2021, lucht warmtepomp, HR+++ triple beglazing, energielabel A+++;
– dakterras (36 m2) op het zuiden en balkon (9 m2) met zowel Zaan- als stadszicht;
– zelfstandige inwoning mogelijk (au pair, mantelzorg etc) door 2e badkamer en 2e keuken;
– aanvaarding in overleg.

Opulence on the West side in Zaandam
THIS FANTASTIC PENTHOUSE with bright living room, kitchen plus an upper floor fully equipped with a second kitchen and bathroom guarantees an optimum in comfortable and spacious living in every aspect. Two floors of pure living pleasure, each with its own outdoor space from which the view focuses on both the tableau vivant of the Zaan and the building history of Zaandam. The master bedroom overlooks the colorful Zaandam skyline, with the towers of Amsterdam behind it. By the way, the room next door used as a walk-in closet has that too…

This four-room penthouse of almost one hundred and eighty square meters of living pleasure is located on the top two floors of one of the apartment buildings in De Industrieel. This prestigious new-build development on the western Zaanwatercourse was only completed two years ago. The latest insulation standards and installations, including underfloor heating by means of an air heat pump and electricity by means of solar panels, plus the individual heat recovery (WTW) have already brought this house to a desirable energy label A+++. So the bar was already high. However, the finishing and furnishing have reached a new level of luxury, even for us as experienced real estate agents.

Ingenious home automation, including air conditioning in various rooms, serves the convenience of the residents on the one hand and contributes to efficient energy use on the other. The open kitchen breathes customization, with handle-less fronts and high-quality built-in appliances, including both an induction hob with integrated extraction function and a Quooker. The PVC floors covered with beautiful herringbone also form the heat source of this two-storey penthouse, the walls are plastered sleek and radiant white. Matt black, stainless steel, PVC wood grain and marble are in complete harmony with each other, illuminated by the strategically placed recessed LEDs. Double French doors and almost facade-high windows with tilt and turn function provide light and air. The living floor, on the third floor of the building, reaches a new high by placing an infrared sauna behind the bathroom with double sink and walk-in shower. Relaxation assured.

The top floor is slightly larger than the living layer below and is characterized by the slight slope of the roof. Now the convenience is focused on the gigantic roof terrace with a view of the Zaan. Here the resident rises above everything, also in terms of living comfort, because the adjoining interior space has been converted from a bedroom into a second kitchen, complete with an induction hob. The second bathroom located on this floor, with a walk-in shower, sink and wall closet, is of the same caliber as one floor below in terms of appearance. The large overflow space is ideal for work, gaming, home training or rolling out the yoga mat. The T-shaped bedroom has two niches under the roof slope and straight walls towards the almost glass front of the roof structure. This floor is ideal for giving teens and twens more independence, for the au pair of the little ones to live in, to receive live-in care, to provide informal care, or to offer distant family and friends a luxurious place to stay.

This penthouse is finished. Virtually new and more than complete. Luxuriously finished and equipped with advanced equipment and installations. Climate and future proof. Priceless in the capital. Fifteen minutes later suddenly within range. We would love to show you around!

Layout:

Ground floor: entrance to separate storage room. Main entrance with mailboxes and doorbells. Central Hall. Stairwell and elevator installation. Inside to separate L-shaped storage room and parking garage with its own space, equipped with charging option for electric car.

3rd floor: communal hall. Entrance apartment. Hall with cleaning mat. Floor as a heat source. Tiled toilet room with wall closet and fountain. Fuse box. Technical room with installations (WTW and mechanical ventilation) and connections for washing machine and dryer. Tiled bathroom with wide niche with walk-in shower, with ceiling built-in rain shower and glass splash door, and double sink with drawers. The bathroom also has an infrared sauna. Herringbone PVC floors, barrier-free, continuous between walking and living areas. Master bedroom with double light through man-sized windows with tilt and turn windows. Walk-in closet (possible study or second bedroom), also with man-sized windows. Deep storage cupboard. Living room stretched out completely over the width of the appartment with stairs to the next floor. Double opening doors with transparent French balcony and double opening doors to outdoor area 1 (9 m2). Open kitchen, custom wall-to-wall, equipped with high-quality appliances and matte black, handle-less drawer fronts. Dekton worktop, equipped with induction hob with integrated extraction and brushed steel coil part with Quooker. Built-in steam oven, microwave, warming drawer, coffee maker, refrigerator, double freezer and dishwasher.

4th floor: also covered with heated PVC herringbone floor: spacious landing, with cupboards behind the knee bulkhead. Second, also fully tiled, bathroom with walk-in shower, sink and second toilet (wall closet). 3rd bedroom with niches under the roof slope and wide roof structure with man-sized windows. 4th room with handle-less kitchen in wall arrangement, equipped with sink and induction hob and refrigerator. Opening door in almost entirely glass front to large roof terrace (36 m2) with a view of the Zaan and aimed at the sunny south.

Zaandam is only a few minutes drive from the Amsterdam ring road A10. The West side marks the glorious time on the Zaan. Merchant houses and villas have been renovated, monumental factories have been transformed and vacant locations have been redeveloped in the process. De Industrieel is one of the most prestigious new construction projects of the last five years, with apartments, town houses and especially the few penthouses also serving the higher segment. The walk through the photogenic, much-discussed Stadshart with its water features and varied facades quickly leads to the railway station. An Intercity departs from here to Amsterdam, Alkmaar or Hoorn every five minutes.

Zaandam has been intrepid and unstoppable on the rise for more than a decade. As a direct neighboring municipality of Amsterdam, the more spoiled owner is now also moving to the Zaanstreek. After all, everything is available here that makes life practical, cosy, tasty and fun. Plus a good portion of culture and even more nature.

Particularities:

– PENTHOUSE WITH INDOOR PARKING SPACE AND VIEW OF THE ZAAN;
– living area 179 m2;
– volume 591 m3;
– storage room (22 m2!) and private parking space (with charging option) in the garage;
– healthy and active VvE, monthly service costs €296 , =;
– year of construction 2021, air heat pump, HR+++ triple glazing, energy label A+++;
– roof terrace (36 m2) on the south and balcony (9 m2) with both Zaan and city views;
– independent accommodation possible (au pair, informal care, etc.) due to 2nd bathroom and 2nd kitchen;
– acceptance in consultation.

  • 179 m2
  • 3

Kenmerken Westzijde 272N

Overdracht

Vraagprijs€ 899.000,- k.k.
AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Woonoppervlakte179 m2
Inhoud591 m3

Bouw

SoortPenthouse
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar2020
Dak typeZadeldak
IsolatievormenVolledig geïsoleerd, HR glas
EnergielabelA+++

Indeling

Aantal verdiepingen2
Aantal kamers5
Aantal slaapkamers3
Aantal badkamers2

Hoeveel kan ik lenen?

bereken hier je hypotheek

Kun je niet wachten tot je bij ons aan tafel zit? Vul je gegevens in en krijg gelijk een indruk van je maximale hypotheek en maandlast. Let op, er zijn verschillende factoren van invloed op de hoogte van je hypotheek en de rente die je betaalt. Wil je zeker weten of je berekening helemaal klopt? Bel ons of loop even binnen bij een van onze kantoren.

Ligging Westzijde 272N

Voorzieningen

Centraal gelegen informatie over de buurt

Aantal inwoners

In de gemeente

153.679

Vergelijkbaar woningaanbod